Utrata stanu duchownego w aktualnym prawodawstwie Kościoła łacińskiego

E-książki

Informacje

bayer otc

Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku wymienia trzy zwyczajne sposoby utraty przynależności do stanu duchownego: na mocy wyroku bayer otc sądowego lub dekretu administracyjnego stwierdzającego nieważność święceń; przez karę wydalenia oraz przez reskrypt Stolicy Apostolskiej. Nowe wyzwania, które...

Cena: 23,24 24,15 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie