Stanisław Barańczak słucha arcydzieł

Poezja polska

Informacje

leki rozkurczowe na receptę

amp;amp;amp;quot;Stanisław Barańczak słucha arcydziełamp;amp;amp;quot; przybliża stosunkowo mało znaną stronę dokonań translatorskich Barańczaka. Tym razem leki rozkurczowe na receptę słowna wirtuozeria i językowy słuch absolutny tłumacza odkryją przed polskim odbiorcą libretta trzech oper:...

Cena: 44,25
Dostępność: dostępny od ręki