Rola parlamentu narodowego w sprawach UE po wejściu w życie Traktatu z Lizbony

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Regulacje unijne zawarte w postanowieniach Traktatu z Maastricht, Traktatu z Amsterdamu, Traktatu konstytucyjnego (wcześniej obrady Konwentu Europejskiego) oraz najnowsze postanowienia Traktatu z Lizbony stopniowo rozszerzały kompetencje parlamentów narodowych w sprawach Unii...

Cena: 19,11
Dostępność: dostępny od ręki