Psychologia nieświadomości

Nauki humanistyczne

Informacje

talerze online

Ósmy tom dzieł Sigmunda Freuda zawiera jego pisma metapsychologiczne. Sam Freud używał terminu \"metapsychologia\" - utożsamianego z talerze online \"psychologią nieświadomości\" - na określenie teorii zajmującej się opisem struktury, funkcjonowania i przejawów aparatu psychicznego PSYCHE nieświadomej.

Cena: 63,00
Dostępność: dostępny od ręki