Nieprawomyślne komentarze do Listów św. Pawła

Religia i religioznawstwo

Informacje

niemowle w nosidełku

Autor porzuca zwyczajowo nabożny stosunek do twórczości św. Pawła i zaprasza do takiej lektury jego Listów, w niemowle w nosidełku której jest miejsce i na uwagi, i na krytykę. Czytanie Listów staje się wówczas przygodą intelektualną.

Cena: 13,11
Dostępność: dostępny od ręki