Najstarsza warstwa nazewnicza na ziemiach polskich w granicach wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny

E-książki

Informacje

Praca stanowi pierwszą w literaturze polskiej całościową próbę wyodrębnienia tzw. warstwy przedsłowiańskiej w typonimii polskiej. Słownik omawia kilkaset nazw geograficznych, których chronologia powstania sięga starożytności, ponieważ nie można dowodzić ich motywacji w...

Cena: 7,00 8,00 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie