Między twierdzą a miastem wolnym

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka jest próbą rekonstrukcji świata, który przeminął. Na przykładzie Świdnicy autor ukazuje całokształt życia, jakie toczyło się w śląskim mieście w XIX wieku, w dobie przemian społeczno-gospodarczych. Tytuł sygnalizuje, że w omawianym okresie miasto uwolni się spod...

Cena: 55,25
Dostępność: dostępny do tygodnia