Elastyczne formy zatrudnienia. Telepraca. Zarządzanie pracą zdalną

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Praca ulega istotnym i ciągłym zmianom m.in. pod wpływem zastosowania nowoczesnych technologii. Powstają nowe zawody i specjalizacje, a jednocześnie zanikają niektóre dotychczas istniejące. W książce omówione są przemiany następujące w społeczeństwie informacyjnym w odniesieniu do:...

Cena: 37,72
Dostępność: dostępny do tygodnia