Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Uwarunkowania gospodarki opartej na wiedzy stały się determinantą obecnej, silnej pozycji przedsiębiorstw handlowych. Osiągnięcie sukcesu przez poszczególne firmy, w sektorze tak konkurencyjnym, wymaga wykorzystywania tych czynników, które umożliwiają skuteczne konkurowanie w niej. Te...

Homepage