Zadania organów administracji rządowej i samorządowej w zakresie ochrony przyrody, gospodarki leśnej, łowieckiej oraz ochrony środowiska

Prawo

Informacje

Celem książki jest wyjaśnienie zadań organów administracji rządowe i samorządowej w zakresie ochrony przyrody oraz odpowiedź na następujące pytania:- Komunie Kraków Czy uprawnienia i kompetencje organów administracji rządowej i samorządowej są wystarczające do realizacji przez te organy zadań w...

Homepage