Przemysł na ziemiach polskich w latach II wojny światowej Tom 1

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

adwokat prawo rodzinne katowice

W 13 rozdziałach tomu pierwszego autor scharakteryzował polski przemysł przed wojną, jego stan w czasie okupacji i grabież w latach adwokat prawo rodzinne katowice 1939-1945. Opisał funkcjonowanie przemysłu pod zarządem niemieckim na ziemiach wcielonych do Rzeszy, w Generalnym Gubernatorstwie i na Kresach Wschodnich II...

Cena: 135,59
Dostępność: dostępny od ręki