Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego Część 1 Tom 23

Książki tematyczne, czasopisma

Informacje

Tom 23. I części serii Materiały do Dziejów Sztuki Sakralnej na Ziemiach Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej stanowi uzupełnienie poprzednich 22 tomów inwentaryzacji terenowej.Podsumowuje ćwierć wieku pracy poświęconej dokumentowaniem historycznej i artystycznej spuścizny Kościoła...

Homepage