Gelasius I Gelazy I

Literatura starożytna

Informacje

Zamieszczony w pracy nietypowy ze względu na swoją budowę komentarz do tekstu Gelazego od strony merytorycznej i metodologicznej składa się z dwóch części. Część pierwsza została poświęcona tematyce święta luperkaliów w przekazach autorów pogańskich zawiera dwa rozdziały....

Homepage