Eros i Agape. Dwa oblicza miłości

Religia i religioznawstwo

Informacje

W książeczce tej zostały zebrane rekolekcje głoszone w 2011 roku w Domu Papieskim, w obecności papieża Benedykta XVI i członków Chóru Kaplicy Sykstyńskiej.

Homepage