Efektywność ekonomiczna procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych

E-książki

Informacje

Radykalna poprawa efektywności gospodarowania winna za cel strategiczny uznać przekształcenia własnościowe,a zwłaszcza prywatyzację otoczenia, a następnie poddać te przekształcenia silnej konkurencji.(...). Przygotowana przez Ministerstwo Skarbu Państwa w 2003 r. ustawa budżetowa...

Homepage