Duchowość pokoju w teologii kardynała Basila Hume`a

E-książki

Informacje

Głównym tematem publikacji jest zagadnienie pokoju, które należy do kluczowych problemów teologicznych domagających się ciągle refleksji w kontekście leasing samochodu używanego rozwoju samego Kościoła, jak również świata, w którym spełnia on swoje posłannictwo. Treść oparta została na bardzo bogatym...

Homepage