Dialog międzykulturowy w działalności polskich organizacji pozarządowych okresu transformacji systemowej

Polityka

Informacje

Książka stanowi pionierską próbę oglądu aktywności polskich organizacji non profit działających na rzecz dialogu międzykulturowego, a zarazem teoretyczną konceptualizację tej działalności. Autorka kreśli szerokie tło problemowe zagadnienia, szczególnie koncentrując się na...

Homepage