Czy rzeczywiście Biblia mówi prawdę?

Religia i religioznawstwo

Informacje

Nick stwierdza, że wiara nie ma sensu#8230;#8230; gdy rozpoczyna studia, nowo zdobyta wiedza powoduje, że zaczyna wątpić w to, w co wcześniej wierzył. Z jednej strony: rodzina i wspólnota z czasów szkolnych, z drugiej: wiedza naukowa i zakochanie. Nick sam już nie wie, w co wierzy i za...

Homepage