Alternatywny przewodnik po Toruńskich miejscach pamięci

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

W książce tej zaprezentowano subiektywne rozumienie wybranych miejsc pamięci Torunia, ich indywidualne interpretacje. Zebrano w niej dwanaście tekstów literackich inspirowanych toruńskimi miejscami pamięci, jakie wyłoniono na drodze konkursu literackiego zatytułowanego "Przywracanie...

Homepage